Clinical Laboratory Sciences

قارچ فوزاریوم  Fusarium

فوزاريوم يكي از شايعترين قــارچهايی است که مي تواند سبب واكنش هاي آلرژيك تنفسي در انسان شود.اين قارچ در شرايط مستعد چون نوتروپني و ايدز، پيوند مغز استخوان، سرطان، سوختگي، تروما، ديابت مي تواند بيماريهايي نظير آندوكارديت، آندوفتالميت، عفونت منتشره، پريتونيت و كراتيت ايجاد نمايد، فوزاريوزيس يك بيماري قارچي مهم است كه نسبت به درمان مقاوم بوده و اغلب تو سط فوزاريوم سولاني ايجاد مي شود. راه ورود گونه هاي فوزاريوم دستگاه تنفس و پوست مي باشد. جايگاه اصلي عفونت به ترتيب پوست و خون و ريه است. قارچ پس از ورود و استقرار از طريق خون در بدن منتشر شده اعضايي چون ريه، قلب، كبد، طحال و كليه را درگير مي كند. فوزاريوم زندگي بيماران لوسميك و يا دچار آنمي آپلاستيك را تهديد مي كند.

دوگونه مطرح در ایجاد بیماری:

f.oxysporum

f.solani

تشخیص آزمایشگاهی:

درمحیط های کشت مختلف ظاهری متفاوت دارد،کلونی ها رشد سریع دارند،کرک مانند تا پنبه ای هستند با میسیلوم های هوایی سفید رنگ تا کرم،رنگ پشت plate نیز کرم رنگ است.

تظاهرات میکروسکوپی:

از هایف های منقطع تشکیل شده است،دارای conidiphore  ساده و غیر منشعب،macroconidi های خمیده و نسبتا چاق با دیوار ضخیم و معمولا 3 تا 5 قطعه که در تصویر مشاهده می کنید.همچنین دارای microconidi  و chlamidoconidi می باشد.

 در تصویر زیر مشاهده می کنید،به ترتیب از چپ به راست:

macroconidia, microconidia, and clamydospores

کلنی فوزاریوم

+ نوشته شده در  هفدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت ۲۲:۵۲ بعد از ظهر  توسط M.h  |